Actualitat

  • Enquesta europea LGTB

    Enquesta europea LGTB

    Per el 16 de April de 2012

    L’Agència de Drets fonamentals de la Unió Europea, a través de l’ILGA Europe i amb el suport de Gallup,...

    0