Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració

Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració

Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigracióAnàlisi de tres casos: restriccions a l’empadronament a Vic, regulació sobre l’ús del vel integral a Lleida i tensions
veïnals a Badalona.

Estudi encarregat per la Mesa  per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i elaborat per:
Xavier  Giró  Martí, Professor  de  Periodisme  Polític  a  la  UAB,  director  de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes (OCC) i membre del Centre d’Estudis del Discurs (UAB-UB-UPF)
Marta   Muixí   Casaldàliga.Periodista   i   investigadora especialitzada   en migracions   i   diversitat   cultural.   Membre   de   l’Observatori   de   la   Cobertura   de Conflictes (OCC)

>> Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració