Informe de la Relatora Especial sobre violència contra la dona

Conclusions de la Relatora Especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències després de la visita a Mèxic, que va tenir lloc del 21 al 25 de febrer de 2005. A l’informe s’examinen les diverses formes de violència contra la dona a Mèxic i s’identifiquen les principals mesures i iniciatives necessàries per a aconseguir la protecció i la promoció dels drets de la dona i l’eliminació de la violència contra les dones.

informe_relatora_onu