Dones No Estàndards

Dones No Estàndards

Neix l’any 1995 de la necessitat d’evidenciar la violència exercida a totes les dones considerades no estàndards.

“Nosaltres, al encarnar en els nostres cossos el model contrari de l’estàndard i al dur una vida activa social i laboralment, ajudem als nostres conciutadans a trencar esquemes i evadir les pors que l’estandardització provoca respecte a qualsevol diferència”, manifesta Carme Rius, presidenta de l’entitat.

L’objectiu de l’associació no és només el d’evidenciar aquesta violència estàndard, sinó el d’augmentar el propi gaudi de la vida i fer-lo augmentar a les persones del seu entorn i a la societat. Per això l’èmfasi del seu treball es troba en la bona convivència malgrat les diferències amb les altres persones. Sovint això no és fàcil, requereix un esforç perquè la societat tendeix a explicar les coses de forma genèrica i oblida les particularitats, especialment si són costoses.

Debat Dones No Standard

 Xerrada contra la violència de gènere vers les dones amb discapacitat

Des de l’entitat alerten del perill d’una integració que vol “normalitzar” malgrat no sigui possible, fent encara més palesa les limitacions de les persones que vol “integrar”. Per això, des de l’Associació Dones No Estàndards es posa l’accent en l’àmbit laboral, familiar, educatiu, planificació de l’hàbitat, transport, serveis i en el tracte psicosocial convencional. “Creiem que aquests són els àmbits clau des d’on les dones amb discapacitat podem anar aconseguint la igualtat d’oportunitats i el respecte dels drets humans envers a aquesta població”.

Objectius

Els objectius de l’entitat, entre altres, són el de promoure la divulgació de la problemàtica i la realitat de les dones amb discapacitat des d’una òptica positiva que afavoreixi el canvi de mentalitat en la societat i els poders públics.

Promoure la integració social, escolar i laboral, així com la independència econòmica i personal de les dones amb discapacitat, amb la promoció dels canvis legislatius necessaris per millorar la situació d’aquest col·lectiu, controlar el compliment de la legislació vigent i denunciar els seus incompliments.

Fomentar l’esport i la pràctica de l’activitat esportiva sense finalitat de lucre de les dones amb discapacitat.

Fomentar la coordinació i unió de tot el moviment associatiu de les dones amb discapacitat física impulsant la seva mobilització.

Treballar per eradicar la violència de gènere en relació a la violència domèstica de les dones amb discapacitat.

 Teatre Dones No Standard

Representació del grup de teatre

 Activitats i serveis

Per aconseguir els seus objectius Dones No Estàndards desenvolupen diferents projectes entre els quals destaquen les següents activitats i serveis:

Assistència Domiciliària i Personal

Aquest projecte té com a objectiu principal millorar la situació d’exclusió social de les dones amb discapacitat, augmentant la participació de les dones en l’espai públic, potenciant la seva autonomia, augmentant la seva vida laboral activa i promocionant la inclusió social. Des del 2004, que es va iniciar el projecte, ofereixen serveis d’assistència domiciliària i personal a les sòcies i usuàries.

Formació

Ofereixen cursos de formació continuada per a augmentar els coneixements de les dones amb discapacitat i les seves famílies (català, anglès, informàtica…) i cursos destinats a l’empoderament de la dona no estàndard, com el curs d’alfabetització emocional, el de gènere i discapacitat en l’entorn laboral i formatiu, cursos sobre habilitats laborals i recerca de feina, o bé sobre salut i qualitat de vida.

Grup de Teatre No Estàndards

Aquest grup treballa l’autoestima, la comunicació i les estratègies socials de les dones, i s’ha convertit en un referent de conviure, de forma alegre, en la no estandardització i la diversitat. El grup està format per diverses actrius i un actor que elaboren les diferents escenes des de l’estereotip que es vol representar. A partir d’aquí elaboren conjuntament el guió i l’escenifiquen, encarregant-se, també, de totes les àrees que tenen a veure com: maquillatge, vestuari, escenografia…

Serveis Dones No Standard

Oferint serveis a l’entitat

 Participació de les sòcies

L’entitat la van iniciar 25 dones amb diversitat funcional i ara són 1.002 dones i 21 treballadores, que les acompanyen en el desenvolupament dels projectes de l’entitat. Dones No Estàndards té la clara missió d’ocupar l’espai públic, aconseguir llocs de treball i convertir-se en una població contributiva.

Sinergies amb altres entitats

Des de l’entitat es participa, de forma activa, en diferents espais com: la Confederació Estatal de Minusvàlids Físics, d’Espanya i Catalunya. La Confederació Estatal de Dones amb discapacitat Física (CEMUDIS). La Federació de Famílies Plurals. La Fundació ADAPTA2. El Consell Nacional de Dones de Catalunya. La Xarxa Vinculant. El Consell Municipal de Dones de Barcelona. L’Observatori Estatal de la Violència de Gènere. La Xarxa Internacional de la Convenció Europea vers les Dones amb Discapacitat. O de l’associació, també internacional, per la Presència Pública de les Dones amb Discapacitat.

Que esperen en un futur proper

“El 7% de la població catalana som dones amb discapacitat, pensem que en un futur proper haurem de veure una dona política destacada amb diversitat funcional, i també aconseguir una integració laboral de, com a mínim, el 70%”.

Logo Dones No Standard

 

 

www.donesnoestandards.cat