Entitats interculturals

Dona i migrant: la doble discriminació

Fruit de la societat patriarcal que ens toca viure, les dones continuem patint situacions de desigualtats i desavantatges respecte els homes.

S’ha avançat molt en els últims anys, s’ha legislat a favor de la igualtat, però malgrat tot, aquesta no és viu de forma plena i real. Encara hi ha diferències de sou per a una mateixa categoria professional; la taxa d’atur és més elevada en les dones; hi ha manca de corresponsabilitat en les tasques domèstiques i de cura; la violència és masclista i la pateixen les dones…

Però cal tenir present també, que la categoria dona és múltiple i diversa, i no és el mateix ser una dona del nord que del sud; amb poder econòmic o sense; migrada o autòctona; amb unes creences ideològiques o religioses en un context determinat o altre; ser hetero o homosexual; gran o jove.. per això, diem que les dones migrades pateixen una dobla discriminació en tant que dones i també, pel seu origen i immigrant.

Amb aquest espai volem afegir el nostre gra de sorra i ajudar a visibilitzar el treball que fan les associacions que hem conegut, les seves capacitats, el seu lideratge, el seu coneixement i mostrar les diferents propostes i alternatives per tal de trencar aquesta invisibilitat. En primer lloc, hem volgut donar veu especialment a les entitats de dones, però també a aquells espais mixtes, els quals aposten per tenir una línia específica sobre gènere i espais propis per a les dones. No són totes les que són, però és un inici.

Aquest espai es va crear gràcies al projecte “Visibilitzant la diversitat” que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Relació d'entitats