Entitats interculturals

Dona i migrant: la doble discriminació

Fruit de la societat patriarcal que ens toca viure, les dones continuem patint situacions de desigualtats i desavantatges respecte els homes.

S’ha avançat molt en els últims anys, s’ha legislat a favor de la igualtat, però malgrat tot, aquesta no és viu de forma plena i real. Encara hi ha diferències de sou per a una mateixa categoria professional; la taxa d’atur és més elevada en les dones; hi ha manca de corresponsabilitat en les tasques domèstiques i de cura; la violència és masclista i la pateixen les dones…

Però cal tenir present també, que la categoria dona és múltiple i diversa, i no és el mateix ser una dona del nord que del sud; amb poder econòmic o sense; migrada o autòctona; amb unes creences ideològiques o religioses en un context determinat o altre; ser hetero o homosexual; gran o jove.. per això, diem que les dones migrades pateixen una dobla discriminació en tant que dones i també, pel seu origen i immigrant.

Amb aquest espai volem afegir el nostre gra de sorra i ajudar a visibilitzar el treball que fan les associacions que hem conegut, les seves capacitats, el seu lideratge, el seu coneixement i mostrar les diferents propostes i alternatives per tal de trencar aquesta invisibilitat. En primer lloc, hem volgut donar veu especialment a les entitats de dones, però també a aquells espais mixtes, els quals aposten per tenir una línia específica sobre gènere i espais propis per a les dones. No són totes les que són, però és un inici.

 

Relació d'entitats