Red Europea de Mujeres Periodistas

Red Europea de Mujeres Periodistas

logo XEDPL’any 1993 un grup de periodistes de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) vàrem crear la Red Europea de Mujeres Periodistas (Xarxa Europea de Dones Periodistes), una nova associació d’àmbit estatal i que començaria a treballar conjuntament amb les periodistes italianes i gregues sota el paraigua de la llavors Comunitat Econòmica Europea (CEE), avui Unió Europea (UE).

Objectius
•    Potenciar el treball conjunt amb les restants associacions de dones periodistes europees ja existents a la Unió Europea i propiciar la creació i posta en marxa d’una Xarxa de Dones Periodistes de la Mediterrània.
•    Donar a conèixer tota aquella informació que genera la Unió Europea, fonamentalment, la que fa referència a qüestions de gènere i de la nostra professió.
•    Promoure trobades, estudis, accions i altres activitats de dones periodistes, estudioses, i vinculades als mitjans de comunicació social, per al coneixement, intercanvi i incidència en la defensa dels drets de les dones.
•    Establir vincles amb altres associacions i/o entitats amb finalitats similars tant a nivell nacional com a internacional.
•    Potenciar que la nostra Associació “Xarxa Europea de Dones Periodistes Espanyoles” es converteixi en una veritable Xarxa de Periodistes Digitals a Europa, capaços de generar i transmetre per Internet, informació de temes de gènere i de polítiques d’igualtat d’oportunitats de la Unió Europea, entre altres.

I Trobada Internacional de Dones Periodistes de la Mediterrània. Barcelona, 1995

I Trobada Internacional de Dones Periodistes de la Mediterrània. Barcelona, 1995

Activitats
•    Organització i participació en jornades internacionals sobre gènere i/o comunicació.
•    Realització de debats, estudis i publicacions.
•    Edició d’un butlletí online.

>> Xarxa Europea de Dones Periodistes