AMECO Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación

AMECO Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación

Creada l’any 1994 i està constituïda per dones professionals dels diferents mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio, televisió i premsa online) així com de gabinets d’informació i agències de publicitat.

AMECO va néixer amb la vocació de ser un fòrum plural d’opinions i experiències, per a tractar de visibilitzar positivament la imatge de les dones en els mitjans escrits i audiovisuals.Veu la necessitat de treballar juntes per anar eliminant els obstacles directes i indirectes, fins i tot, en els propis mitjans de comunicació. I aposten, també, per l’acció, per la solidaritat entre dones i per la creació d’una xarxa d’Associacions de Dones Comunicadores, tant en l’Estat espanyol com a nivell Internacional.

AMECO té representació a Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i València.

Objectius
•    Incrementar el protagonisme i influència de les dones en la societat a través dels mitjans de comunicació
•    Promoure una imatge real i positiva de la dona en els mitjans
•    Defensar la igualtat d’oportunitats en l’accés als llocs de direcció i de decisió en els mitjans
•    Desenvolupar i potenciar la carrera de les dones professionals en els mitjans en la seva activitat laboral
•    Organitzar trobades, jornades i elaborar estudis i dur a terme accions que permetin aconseguir les finalitats plantejades
•    Establir vincles amb altres associacions, tant nacionals com a internacionals, similars a la nostra per actuar de forma conjunta i coordinada.

Revistes Ameco

Activitats
•    Organització i participació en trobades i seminaris
•    Organització de cursos i tallers
•    Edició de la col·lecció “Género y comunicación”
•    Lliurament del Premi Ameco – PrensaMujer
•    Creació d’AmecoPress (veure apartat d’agències)

>> Web Ameco