Asamblea Andaluza de Mujeres Periodistas

Asamblea Andaluza de Mujeres Periodistas

Es va constituir el 25 de febrer de 2006 a Chiclana (Cadis) on es va aprovar la Declaració de Chiclana:

APS Andalucía1- Compromís amb una societat igualitària i més justa
L’Assemblea de Dones Periodistes assumeix la seva responsabilitat en el canvi social d’Andalusia cap a una societat més justa i igualitària.

2- La paritat és un valor social
Aquesta Assemblea entén que la paritat en llocs de responsabilitat és un valor social i demanda a les administracions públiques que incentivin i premiïn les polítiques que en aquest sentit apliquin les empreses, públiques i privades.

3- Anàlisi a fons de la dona en la professió periodística
Urgim al Govern Andalús que a través dels seus òrgans competents realitzi un estudi sociolaboral sobre la situació de les dones periodistes d’Andalusia.

4- Investigació oficial de les discriminacions laborals
Demanem a la Inspecció de Treball que investigui les denúncies sobre precarietat laboral i discriminacions per raons de sexe que li traslladi aquesta Assemblea.

5- Conciliació imprescindible per a la igualtat
Reivindiquem, per a homes i dones periodistes, mesures que els permetin conciliar la seva vida laboral amb la seva vida familiar o personal. Sol·licitem a l’administració incentius per a les empreses que assumeixin la conciliació com a valor productiu.

6- Demanar compromís sindical amb la paritat
Aquesta Assemblea entén que per aconseguir la igualtat real en les empreses, els sindicats són un instrument imprescindible, per la qual cosa són responsables d’exigir que cada conveni col•lectiu inclogui la perspectiva de gènere i apliqui criteris de paritat.

7- Fer  visibles les dones amb el nostre treball
L’aportació de les dones a la societat no està suficientment recollida en els mitjans. Les dones no apareixen com a portaveus, expertes professionals o capdavanteres d’opinió. Des de l’Assemblea ens comprometem a fer visibles a aquestes andaluses i per a això elaborarem registres provincials que podran ser consultats públicament i que es remetran als mitjans que obviïn de forma reiterada a aquestes dones.

8- Formació professional contra el llenguatge sexista
El llenguatge i els continguts sexistes segueixen vigents en les informacions. Per eliminar aquesta realitat instem a les Facultats de Comunicació que incloguin en els seus plans d’estudis assignatures sobre llenguatge i continguts no-sexista, i demanem a les empreses que promoguin cursos de formació en aquest sentit.

9- Compromís en el tractament dels maltractaments
Aquesta Assemblea alerta sobre el tractament de les notícies relacionades amb la violència masclista. Ens comprometem a promoure debats per millorar la qualitat d’aquestes informacions i ajudar amb això a acabar amb aquesta xacra social.

10- Les dones en el poder dels mitjans
L’Assemblea insta als periodistes en el poder dels mitjans, especialment a les dones, que recolzin aquesta declaració i que, des del seu càrrec de responsabilitat, ajudin a eliminar les desigualtats en l’àmbit laboral i en el tractament dels continguts respecte a la dona.

 

A Andalusia també hi ha diferents associacions o agrupacions de dones periodistes vinculades a les seves associacions de premsa, i totes formen part de l’assemblea andalusa de dones periodistes com, per exemple, les següents que disposen d’un blog propi:

Agrupación de Mujeres Periodistas de Granada

Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla