Associació de Dones Musulmanes de Catalunya

Associació de Dones Musulmanes de Catalunya

ADMACÉs un espai de trobada de dones musulmanes o interessades en l’Islam. Els seus objectius són, entre altres:

Crear espais de reunió, reflexió, diàleg i aprenentatge de l’Islam per a dones.

Generar espais de reflexió sobre l’Islam i el paper de la dona, des de la defensa del seu paper actiu en totes les esferes de la vida i de la societat.

Fomentar el diàleg entre cultures.

Lluitar contra tot tipus de racisme, xenofòbia, exclusió social i vetllar pel dret d’exercir la pràctica religiosa.

Promoure xarxes d’amistat i solidaritat entre dones musulmanes i/o interessades en l’Islam.

Obrim la porta ADMACEntre les diferents activitats que realitzen, destaquem les següents:

Dars – Classes per conèixer, aprendre i aprofundir en la religió islàmica. Estan dirigides a dones que estiguin interessades en l´Islam o que siguin musulmanes. Serveix també com un espai per al coneixement mutu, per al debat i l´intercanvi de coneixements i perspectives.

Esplai per a infants – L’educació dels infants requereix de la corresponsabilitat de la família, els pares i les mares, l’escola i la comunitat. Des de l’associació volen desenvolupar un esplai per a infants com a espai d’educació compartit, on a través del joc es promogui l’aprenentatge en valors i sempre d’acord amb els principis de l´Islam.

Grups de mares musulmanes (Escola de Mares) – Espai per trobar solucions sobre els dubtes, les dificultats i els reptes que sorgeixen a l’hora d’educar els fills i filles en un context de majoria no musulmana.

Servei d´informació i orientació per a dones immigrants – Espai per oferir guies i recursos d´acollida per a dones immigrants així com informació de diferents entitats d’atenció a les persones nouvingudes.

Classes d’àrab.

Contacte:

http://www.admac.es

info@admac.es