Associació de Dones Periodistes de Catalunya

Associació de Dones Periodistes de Catalunya

Logo de l'Associació de Dones Periodistes de CatalunyaL’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) és una associació professional d’ambit català, regulada per estatuts propis, que agrupa a dones que treballen en els mitjans de comunicació.

Els objectius de l’ADPC s’orienten en la millora de la situació professional de les periodistes, d’acord amb la gènesi de la seva història. Els seus Estatuts van ser aprovats el mes de juny de 1992, convertint-se en la primera associació de dones periodistes de tot l’Estat espanyol.

L’ADPC està vinculada a la la Xarxa Europea de Dones Periodistes de què forma part des de 1993. També manté contactes amb altres xarxes de periodistes d’Europa i amb associacions de dones periodistes de França, Alemanya, Anglaterra i Itàlia. A més, des de l’any 2005 és membre fundadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores.

ObjectiusRevista de l'ADPC

  • Promoure trobades, estudis, accions i d’altres activitats, de dones periodistes, estudioses i vinculades a l’àmbit dels mitjans de comunicació social, per al coneixement, intercanvi i incidència de la defensa dels drets de la dona.
  • Propiciar la difusió immediata de tots aquells fets i esdeveniments que afectin la dona en l’àmbit de la comunicació social, així com coordinar respostes als mateixos.
  • Establir vincles amb d’altres associacions/entitats amb finalitats similars, tant de la resta de l’Estat com a nivell internacional.
  • Arbitrar els instruments necessaris per tal de fer arribar les conclusions de les trobades a les diverses institucions amb responsabilitat específica i a l’opinió pública.
  • Editar un butlletí i/o revista per a informar de les activitats de l’Associació i d’altres temes sobres les dones i els mitjans de comunicació.
  • Fomentar entre les dones periodistes l’interès per accedir a càrrecs de responsabilitat dins la seva empresa. Identificar les barreres existents per a l’accés de les dones als llocs directius i desenvolupar estratègies innovadores per a la seva eliminació.
  • Organitzar cursos, conferències i d’altres activitats dirigides a la formació de les seves associades per a un millor acompliment de la tasca professional.

Les finalitats de l’Associació es concreten en tres:

  • Treballar pel reconeixement de la igualtat professional de les dones periodistes.
  • Aconseguir l’accés als llocs de decisió en els mitjans de comunicació.
  • Promoure una imatge digna de les dones en els medis, en tant que professionals, protagonistes o usuàries.