AWSM – The Association for Women in Sports Media

AWSM – The Association for Women in Sports Media

AWSMAssociació creada, l’any 1987, com una xarxa de suport per a les dones periodistes que treballen en temes esportius. L’AWSM treballa per promoure i augmentar la diversitat en els mitjans de comunicació esportius a través d’un programa de pràctiques, que ha col·locat a més de 100 estudiants universitàries amb beques pagades des de 1990, així com a través d’enllaços de tutoria.

Objectius

  • Donar suport a les dones periodistes que treballen en mitjans de comunicació esportius, fonamentalment a aquelles que es troben amb obstacles i dificultats a l’hora d’exercir la seva professió.
  • Facilitar l’accés a les joves periodistes en els mitjans esportius.
  • Aconseguir una representació equitativa de dones i homes en els mitjans esportius, per fomentar la diversitat, els entorns de treball positius i la igualtat d’accés a les oportunitats.

mary-garber-awsmActivitats

  • Convenció estatal anual.
  • Programa de pràctiques i beques per a joves estudiants.
  • Networking i mentoring.
  • Edició d’un butlletí mensual.
  • Lliurament anual del Premi al Servei Ann Miller que vol reconèixer una contribució significativa a l’associació.
  • Lliurament anual del Premi Pioner Mary Garber, per la trajectòria professional d’una periodista que alhora serveix de model per a les noves generacions.

>> http://awsmonline.org/