Beijing + 25: cinquena revisió de la implementació de la Plataforma d’Acció de Beijing als Estats membres de la UE

Beijing + 25: cinquena revisió de la implementació de la Plataforma d’Acció de Beijing als Estats membres de la UE

Aquest informe ha estat elaborat per l’equip de recerca i estadístiques de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE).

Ara fa 25 anys que es va aprovar la Plataforma d’Acció de Beijing (PAB) i com assenyala l’informe molts dels reptes identificats, l’any 1995, encara resten pendents. L’informe fa seguiment de les 12 àrees d’acció aprovades a la PAB i alhora identifica nous reptes que han sorgit en els darrers anys, com les noves tecnologies.

Informe sobre Beijing+25 a la UE