Beijing+25: Revisió europea del Capítol J de Dones i MMCC

Beijing+25: Revisió europea del Capítol J de Dones i MMCC

L’EIGE (Institut Europeu de la Igualtat de Gènere) acaba de presentar una publicació sobre la revisió de la implementació del Capítol J: Dones i Mitjans de Comunicació, on s’explicita la persistència dels estereotips de gènere.

En la publicació dedicada a les dones i els mitjans de comunicació es diu, entre altres, que en molt poques ocasions els compromisos generals d’igualtat de gènere de la Unió Europea (UE) s’han adreçat a les dones i als MMCC. Aquests no han estat una prioritat en el Compromís estratègic de la Comissió per a la Igualtat de Gènere, 2016-19 ni en el pacte del Consell de la UE per a la Igualtat entre Dones i Homes, 2011-2020.

No obstant, la publicació també recull que la Directiva de serveis de mitjans audiovisuals (2018) va marcar un desenvolupament en l’actualització del marc jurídic de la UE sobre mitjans de comunicació, i que demanava als Estats membres que eliminin la discriminació, basada en el sexe, en les comunicacions comercials audiovisuals proporcionades per tots els proveïdors de serveis de mitjans sota la seva jurisdicció.

Tot i que la UE té una competència limitada per a abordar l’àmplia varietat de polítiques d’igualtat de gènere dins de les organitzacions de mitjans, el Parlament Europeu destacà la persistència d’estereotips de gènere en els mitjans de comunicació i va demanar que la Comissió i els Estats membres prenguin mesures.

D’altra banda, el creixent augment de les xarxes socials planteja un desafiament per als reguladors, ja que les noves regles han d’establir-se per a fer front a l’assetjament que les dones pateixen en aquests canals, incloses possibles sancions contra les organitzacions de mitjans.

Publicació Capítol J