Casa Iberoamericana de la Mujer

Casa Iberoamericana de la Mujer

logo Casa Iberoamericana de la Mujer

És una associació sense ànim de lucre creada per dones que comparteixen interessos col·lectius: generar espais participatius que potenciïn l’enfortiment i la visibilitat de les capacitats polítiques, socials i culturals de les dones iberoamericanes.

La CIMB està integrada per dones que comparteixen des de la diversitat un espai per a la connexió i el diàleg transnacional amb els feminismes i moviments socials de dones. Les seves connexions de treball recorren les geografies migratòries entre Amèrica Llatina i Europa.

La Casa va començar les seves primeres assemblees l’any 2012 i a poc a poc s’ha anat consolidant en un procés de creació multidisciplinària i col·lectiva, amb la mirada que promou la ciutadania global. Mitjançant un enfocament intercultural i interseccional treballa des de Barcelona, punt de trobada de dones provinents d’arreu, i on afloren sabers i experiències de tot el món.

Malgrat que moltes dones immigrants llatinoamericanes i del Carib són avui ciutadanes amb doble nacionalitat, hi ha poca visibilitat i poc reconeixement per les seves aportacions socials, econòmiques i culturals tant al país d’“acolliment” com al país del que són originàries.

Migranta

Les dones estrangeres a Europa són gairebé “subjectes anònimes” per als governs i el conjunt de la societat. Pràcticament només vistes per oferir-los nínxols de mercat de treballs precaris i programes subvencionats des d’una visió assistencialista.

Per això, la CIMB treballa per visibilitzar i destacar el protagonisme d’aquestes dones, les quals en la seva vida quotidiana realitzen aportacions polítiques, socials i culturals contribuint dia a dia no només al seu entorn social sinó al conjunt de la societat, creant a més, múltiples vincles transnacionals entre els seus llocs d’origen i els llocs on resideixen.

Els seus objectius són:

 • Generar espais formatius i impulsar iniciatives que donin veu a les dones com actores polítiques en l’àmbit català, espanyol i iberoamericà.
 • Teixir ponts d’intercanvi entre dones des de diversos contextos d’Europa i Amèrica Llatina per actuar en xarxa a nivell local, nacional i internacional. És a dir, sumar-se amb altres actors i col·lectius per fer treball d’incidència política des d’una mirada interseccional, multidisciplinària, creativa i reivindicativa.
 • Aprendre amb organitzacions i entitats que fomenten llaços de sororitat, de cooperació al desenvolupament, a la pau, la igualtat i la justícia.

Reunió Casa Iberoamericana de la Mujer

Com a valors destaquen:

 • Sororitat
 • Compromís compartit
 • Reconeixement i respecte de les capacitats diverses
 • Apoderament col·lectiu i individual
 • Horitzontalitat, afecte i cura grupal
 • Professionalitat i treball multidisciplinari i interdisciplinari
 • Respecte
 • Visibilitat en realitats transnacionals
 • Autogestió com a principal font de sosteniment i obertura de finançament concorde als objectius de la CIMB

Sororidad Casa Iberoamericana de la Mujer

En aquests moments les activitats principals que realitzen són:

 • Recerca i metodologies per acompanyar projectes en temes com processos migratoris, participació ciutadana de les dones migrades, apoderament sense la mirada assistencialista de les dones, treball polític en xarxa.
 • Impulsar conceptes polítics (com a eines de treball), per exemple “Feminicidio” davant la violència contra les dones.
 • Formació en àrees de comunicació per desmuntar la representacions estereotipada de les dones. Per uns mitjans amb visió de gènere i feminista.

En la seva tasca de teixir xarxes, Casa Iberoamericana de la Mujer forma part de plataformes i xarxes com:

 • Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España
 • Red de Migración Género y Desarrollo
 • Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere

Contacte:

www.casaiberoamericanadelamujer.org
info@casaiberoamericanadelamujer.org