Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració

Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració

Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració

Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigracióAnàlisi de tres casos: restriccions a l’empadronament a Vic, regulació sobre l’ús del vel integral a Lleida i tensions
veïnals a Badalona.

Estudi encarregat per la Mesa  per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i elaborat per:
Xavier  Giró  Martí, Professor  de  Periodisme  Polític  a  la  UAB,  director  de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes (OCC) i membre del Centre d’Estudis del Discurs (UAB-UB-UPF)
Marta   Muixí   Casaldàliga.Periodista   i   investigadora especialitzada   en migracions   i   diversitat   cultural.   Membre   de   l’Observatori   de   la   Cobertura   de Conflictes (OCC)

>> Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració