Consideracions ètiques entorn de la informació sanitària

Consideracions ètiques entorn de la informació sanitària

infosanitariaA partir de la reflexió sobre alguns trets significatius que tenen a veure amb el tractament de la informació sanitària, s’assenyalen un conjunt de pautes i recomanacions que poden ajudar a orientar tant els professionals sanitaris com els dels mitjans de comunicació. Així mateix, es posa èmfasi a recordar que la informació contribueix a la divulgació del coneixement científic, ha de ser útil per generar hàbits i conductes saludables i ha de facilitar que les decisions compartides entre els professionals i els malalts es fonamentin en un coneixement rigorós. La intenció del grup, després de la publicació d’aquest treball, és desenvolupar paulatinament les recomanacions i suggeriments en accions concretes amb la col·laboració de tots els àmbits implicats en la difusió de la informació sanitària.

Comitè de Bioètica de Catalunya. Barcelona, 2004

>> Consideracions ètiques entorn de la informació sanitària