Decàleg: Recomanacions per avançar en la igualtat de gènere i els drets de les dones en la comunicació i el periodisme

Decàleg: Recomanacions per avançar en la igualtat de gènere i els drets de les dones en la comunicació i el periodisme

Juntament amb l’Asociación Periodistas Feministas i la Red Internacional de Periodistes con Visión de Género (RIPVG) hem estat treballant en la redacció d’aquest decàleg.

La publicació parteix dels informes sobre el Capítol J de la Plataforma d’Acció de Beijing, que vam realitzar de cara a la trobada d’avaluació Beijing+25 en el marc de la 65 edició de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) de Nacions Unides. Amb aquest motiu periodistes catalanes, mexicanes, argentines, xilenes, brasileres i colombianes vam elaborar en cada un del nostres països un informe sobre la implementació del Capítol J “Dona i mitjans de difusió”.

Les recomanacions del Decàleg estan agrupades en sis àmbits dirigits als governs, mitjans de comunicació i empreses tecnològiques. Aquests àmbits són: Normatives i polítiques públiques. Violències contra les professionals de la comunicació. Ús del llenguatge inclusiu i no sexista. Representació de les dones i tractament de la informació. Participació i drets laborals de les dones en els mitjans de comunicació. I educació i estudis de gènere en els programes i escoles de comunicació i periodisme.

El Decàleg: Recomanacions per avançar en la igualtat de gènere i els drets de les dones en la comunicació i el periodisme compte amb un total de 40 recomanacions, i ha estat possible gràcies al suport de la Secretaria de Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Decàleg