Declaració política amb motiu del 25è aniversari de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona

Declaració política amb motiu del 25è aniversari de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona

Del 9 al 20 de març s’havia d’haver celebrat la 64 edició de la Comissió de la Condició Jurídica i Social sobre la Dona (CSW) a la seu de Nacions Unides a Nova York. La pandèmia de la Covid19 va fer impossible aquesta trobada que es va reduir a una única sessió on els representants governamentals van aprovar una declaració.

Aquesta Declaració política reafirma la Declaració i la Plataforma d’Acció de Beijing (PAB) i reconeix que l’aplicació plena, efectiva i accelerada de la PAB, així com de la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (Cedaw) faran possible la igualtat entre els gèneres, l’empoderament de totes les dones i les nenes i la realització dels seus drets humans. I demanen als Estats que encara no hagin ratificat la Convenció i el seu Protocol Facultatiu que s’adhereixin.

Declaració política Beijing+25