Declaració sobre Beijing+25 del CNDC

Declaració sobre Beijing+25 del CNDC

El Grup de Participació Internacional (GPI) del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) és l’encarregat de redactar la declaració oficial que es presenta, cada any, davant la Comissió de la Condició Jurídica i Social de les Dones (CSW) de Nacions Unides.

Enguany, la declaració era sobre la implementació de la Plataforma d’Acció de Beijing, en la seva cinquena revisió. Per això, el GPI que està coordinat per l’Alícia Oliver, Coordinadora de la Xarxa Europea de Dones Periodistes, així com la resta de membres de la Comissió de Coordinació del CNDC, van decidir recollir l’experiència del Parlament de les Dones, celebrat l’1 de juliol de 2019, i recopilar part de les declaracions proposades en aquesta experiència pionera que ha estat celebrada com una bona pràctica per l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE).

Així i davant la manca d’espai (hi ha una límit d 1400 paraules) la Declaració recollia sis àmbits temàtics: Drets Humans; Educació i cultura; Economia i feina ; Participació social i política; Salut. Drets sexuals i reproductius, i Violències, sabent que quedaven més temes importants al tinter.

Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC)

El CNDC és un organisme amb estatus consultiu del Consell Econòmic i Social, de les Nacions Unides (ECOSOC) amb 20 anys d’experiència, amb representació en les sessions anuals de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW). Actualment està format per 427 entitats de tot Catalunya.

L’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE)

L’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE) és una agència de la Unió Europea (UE) que treballa per a fer realitat la igualtat de gènere a la UE i fora d’ella. Per a això, ofereix recerca, dades i bones pràctiques al mateix temps que elabora diferents guies per facilitar-hi la incorporació de la transversalitat de gènere.

 Declaració escrita del CNDC per al 64 període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona