Dia Internacional de la Igualtat Salarial

Dia Internacional de la Igualtat Salarial

El 18 de setembre s’ha declarat com a Dia Internacional de la Igualtat Salarial. Un dia que pretén sensibilitzar sobre aquest tema, doncs, estudis realitzats demostren que les dones guanyen 77 centaus per cada dolar guanyat pels homes per un treball d’igual valor, la qual cosa genera una desigualtat d’ingressos entre dones i homes de per vida. A més, aquesta bretxa salarial és encara més gran per a les dones amb fills.

La lluita per la igualtat salarial en el mercat laboral està basada en el compromís de les Nacions Unides amb els Drets Humans i contra totes les formes de discriminació, inclosa la discriminació contra les dones i les nenes. Estudis actuals indiquen que les dones es concentren en treballs pitjor remunerats i menys qualificats, amb major inseguretat laboral i una baixa representació en els llocs de presa de decisions. Cal destacar, també, que les dones realitzen almenys dues vegades i mitja més tasques domèstiques i de cures no remunerades que els homes.

S’estima que la bretxa salarial de gènere és d’un 23% a nivell mundial i és conseqüència de les desigualtats històriques i estructurals en les relacions de poder entre dones i homes. A més, les situacions de pobresa acreixen les desigualtats i desavantatges en l’accés a recursos i oportunitats per a les dones. Al ritme actual, es necessitarien 275 anys per tancar la bretxa salarial de gènere a nivell mundial.

Aconseguir la igualtat de remuneració és una fita important per als drets humans i la igualtat de gènere. Les Nacions Unides, juntament amb les agències d’ONU Dones i l’Organització Internacional del Treball (OIT), fan una crida als Estats membres i a la societat civil, les organitzacions de dones i comunitàries i els grups feministes, així com a les empreses i les organitzacions de treballadors/es, a promoure una igual remuneració per un treball d’igual valor i l’apoderament econòmic de dones i nenes.

Coalició Internacional per a la Igualtat Salarial-EPIC

La Coalició Internacional per a la Igualtat Salarial (EPIC per les seves sigles en anglès) està dirigida per la OIT, ONU Dones i altres socis. L’objectiu de l’EPIC és aconseguir la igualtat de remuneració entre dones i homes a tot el món. Per això s’ha convidat a un conjunt divers d’actors amb diferents àrees d’interès i diferents coneixements tècnics, per a que realitzin progressos concrets i coordinats cap a la consecució d’aquest objectiu. En l’actualitat, l’EPIC és l’única aliança de múltiples parts interessades que s’esforça per reduir la bretxa salarial entre homes i dones a escala mundial, regional i nacional.