El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya

El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya

El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya

El discurs mediàtic sobre la immigració a CatalunyaReflexions per a la consecució d’un llenguatge inclusiu

Autoria: Dolors Comas d’Argemir, Iolanda Tortajada, Marta Muixí, Raúl Martínez i Beatriu Guarro.
Amb la col·laboració de: Blanca Garcés, Lena de Botton, Leticia Hernando, Laura López, Noura Aharchi, Sebastià Porras i Salwa El Gharbi

Juliol 2013

>> El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya