Elles i nosaltres

Elles i nosaltres

Ells i nosaltres

Elles i nosaltresUna aproximació al discurs dels mitjans de comunicació catalans sobre les dones immigrades.

El document pretén  aportar  idees ràpides  i  pràctiques  respecte  a  les  dones  immigrades  com  a  protagonistes en els discursos mediàtics. Més enllà d’això, aquestes pàgines han significat un espai de trobada, reflexió i  aprenentatge  per  a  les  persones  que  hi  hem  participat.  De ben segur que ho repetirem.

Document editat per ACSUR Las Segovias.
Coordinació i redacció: Beiby Vaca
Equip investigador: Lara Blanes, Blanca de Gibert, Catalina Sierra, María José Torres, Eva Virgili

>> Elles i nosaltres