Enquesta europea LGTB

Enquesta europea LGTB

L’Agència de Drets fonamentals de la Unió Europea, a través de l’ILGA Europe i amb el suport de Gallup, ha iniciat el projecte Enquesta LGTB Europea, en el qual l’Àrea Internacional de la FELGTB hi participa. Aquesta enquesta servirà per poder exigir polítiques proactives per combatre la LGTBfòbia a nivell europeu.

Mitjançant el web https://www.lgbtsurvey.eu/html/lgbt2t/startpage.php?ref=, les persones lesbianes, gays, transexuals i bisexuals de la UE i Croàcia majors de 18 anys podran respondre a preguntes respecte el context personal, les percepcions públiques i respostes a homofòbia i/o transfòbia, discriminació, coneixement de drets, entorn segur, violència i el context social sent una persona LGTB.

Aquest projecte és important per conèixer les experiències quotidianes respecte a la discriminació de les persones LGTB a Europa. En base als resultats, els responsables polítics nacionals i europeus, així com les organitzacions no governamentals o de la societat civil podran dirigir millor les seves estratègies de defensa i activitats de suport perquè la comunitt LGTB visqui i expressi lliurament sense discriminació.