Es presenta la Taula Catalana de Codesenvolupament

Es presenta la Taula Catalana de Codesenvolupament

El passat dissabte 25 de març es va presentar a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona la Taula Catalana de Codesenvolupament, una iniciativa de segon nivell que neix amb la voluntat de ser un espai permanent de propostes per visualitzar, articular i enfortir les iniciatives d’aquest model de cooperació, en què les persones migrants participen activament i es converteixen en un factor de desenvolupament en els seus països d’origen.

Inauguració de la Taula catalana de Codesenvolupament

La presentació de la Taula Catalana es va realitzar en el marc de la jornada “Codesenvolupament, instrument de canvi estructural” que va aglutinar un centenar de persones de diferents col·lectius i entitats de la geografia catalana. La jornada estava pensada com un espai de treball i de relació, així com per donar a conèixer les diferents experiències que, sobre aquest model de cooperació, s’estan duent a terme.

La conferència marc va anar a càrrec de Jara Henar Pi, de l’Aliança per la Solidaritat, la qual va passar revista a les actuacions de la Unió Europea i de Nacions Unides sobre migració i drets humans. Henar que va ser molt crítica sobre la construcció de l’Europa fortalesa i el control de les fronteres, va manifestar la necessitat de crear un espai on la societat civil pogués articular-se per fer un informe ombra sobra el tema, “de la mateixa manera que es fa amb la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra les Dones (CEDAW)”. Sobre l’agenda 2030 de l’ONU va dir que “de les 169 metes només 7 estarien vinculades a les migracions”.

Taula Catalana de Codesenvolupament

Dones en el codesenvolupament
Entre les diferents experiències que es van mostrar destaquem la iniciativa de Kanji, un grup de dones, majoritàriament d’origen senegalès, vinculades amb temes de salut i a Santa Perpètua Solidària.

Fàtima Dukure i Bintou Mahanera, ambdues infermeres titulades cursant el MIR d’infermeria, van presentar el projecte “Millora dels hàbits higiènic-sanitaris a Kerewane (Senegal)”. Un projecte que, com explicaven, havia sorgit a iniciativa de les dones d’aquesta població, per millorar les condicions de salut dels seus habitants i reduir les infeccions causades per accidents domèstics.

Les dones de Kanji, a més d’aportar el material i les eines necessàries per al funcionament del dispensari, també van fer capacitació sobre primers auxilis a dones joves, dones grans i homes. El projecte ha estat seguit amb molt d’interès i una gran participació no només pels habitants de Kerewane, sinó també per altres poblacions properes. Així, en aquests moments, s’està preparant una nova brigada constituïda per 20 persones de l’àmbit sanitari que, properament, tornaran a visitar la zona. Un projecte enriquidor que significa per a moltes d’aquestes dones participar en el desenvolupament local del país dels seus avantpassats.

Experiències de la Taula Catalana de CodesenvolupamentEntitats promotores
Com es va dir al llarg de la jornada “Construïm la Taula per ser: un marc d’enfortiments de capacitats i punt d’informació i reflexió. Un espai permanent de propostes i d’articulació d’iniciatives. Un altaveu per visualitzar i fer incidència”.

La Taula Catalana de Codesenvolupament és una iniciativa que sorgeix de diferents entitats: Associació Avaluem. Coordinadora d’Associacions de Senegalesos de Catalunya (CASC). Santa Perpètua Solidària. Amazan. Asocol Bages. Associació Castellar per Colòmbia. I Enlace BCN Associació Estudiants i Professionals Colombians a Catalunya, amb el suport de la Coordinadora d’ONG Solidàries.