Espais de Dones

Espais de Dones

Des de la Xarxa continuem apostant per aquest espai virtual on visibilitzem les aportacions de les dones, i fem nostre el lema de les Jornades Feministes del 2006 “Les dones sabem fer i fem saber”. Per això, enguany hem entrevistat 10 dones amb veu pròpia.

Segons la web de l’Ajuntament de Barcelona, a la ciutat hi ha 239 entitats de dones registrades. Nosaltres hem tingut l’oportunitat d’acostar-nos a 10 d’elles, molt diverses, però amb un distintiu comú molt clar: el treball per les dones i des de les dones.

A l’hora de seleccionar-les s’ha tingut en compte poder visibilitzar diferents temàtiques com la coeducació, la diversitat sexual, les finances ètiques, la cultura popular, el món empresarial, la salut des de la perspectiva de les dones… I sobretot s’ha tingut molta cura en visibilitzar també dones d’orígens culturals diversos com Mujeres pa’lante, Equis (Equip de Sensibilització contra la Mutilació Genital Femenina) o la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament.

Aquesta diversitat és representativa del moment actual i ha estat l’objectiu del projecte, poder recollir-la per difondre-la. Com a resultats donem a conèixer les diferents experiències, espais, objectius i necessitats que tenen les entitats entrevistades. I també posem en valor la seva expertesa.

Tota aquesta informació ens serveix per reflexionar sobre els espais i diferents moviments de dones que tenim a la ciutat, i ho hem difós no només aquí, sinó que al comptar amb la participació del portal de gènere La Independent, les entrevistes s’han editat també en castellà per a les edicions de l’Estat espanyol i de Llatinoamèrica.

El projecte, pensem, ha estat enriquidor per a totes. A nosaltres ens ha servit per conèixer dones i experiències importants que s’estan desenvolupant a la nostra ciutat, i que malgrat la proximitat, moltes vegades no es coneixen. Per a les pròpies entitats, creiem, que ha estat positiu contactar amb un grup de dones periodistes compromeses en fer un periodisme amb perspectiva de gènere.

Cal dir que la selecció de les entitats ha estat difícil, per això apostem per continuar amb el projecte, doncs, queda molta feina per visibilitzar. I ja ho dèiem el 2006, les dones sabem fer i fem saber. Ara, només, ens queda mostrar-ho per a que tothom ho reconegui.

Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Veure entrevistes:

Mujeres Pa’lante – Clara Romero 

Dones pel Futur – Núria Viñas

Comitè 1r de desembre – Mercè Meroño

Equis MGF – Fatou Seka

FETS – Nina Gonzàlez

ACP – Rosa Ma Provencio

Xarxa de Dones per la Salut – M. Carme Catalán

Reds – Montse Martínez

Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament – Bombo Ndir

Pandora – Mónica Timón Herrero