Estudi-diagnòstic: la perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes

Estudi-diagnòstic: la perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes

Estudi-diagnòstic sobre la perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes, realitzat per Clara Bastardes Tort i Laia Franco Ortiz, de la Comissió de Gènere de la Federació Catalana d’ONG de Desenvolupament (novembre 2006).

estudi_genere_ong