Espais de dones

Espais de Dones

Segons la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona (2018), a la ciutat hi ha 241 entitats de dones registrades i els districtes amb una major presència d’entitats són Ciutat Vella i l’Eixample, amb 61 i 56 associacions respectivament. La diversitat és molt gran, n’hi ha entitats de recent creació i altres que tenen una llarga trajectòria. En general són espais on es vol treballar per a la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida i en contra de les violències masclistes i de qualsevol tipus de discriminació. Així les temàtiques són molt diverses i, entre altres, passen per la defensa dels drets humans de les dones, l’empoderament en qualsevol àrea, la visibilitat en la societat, la major presència en els òrgans de decisió i en els àmbits econòmics, polítics, culturals i socials.

Pel que fa al tipus d’entitats n’hi ha que fan formació, sensibilització, suport, incidència, prestació de serveis… Com veiem, el moviment associatiu de les dones de la ciutat és molt divers i representen un potencial extraordinari del moviment associatiu que canalitzen reivindicacions de drets, interessos i aportacions des de diferents i múltiples òptiques. Per això, cal posar en valor aquest capital humà, el qual contribueix a la construcció d’una societat més justa i igualitària, convertint-les en agents de canvi.

Hem fet nostre el lema de les jornades feministes del 2006 “Les dones sabem fer i fem saber”. Per això, aquest espai pretén convertir-se en un lloc on teixir complicitats entre les diferents entitats i associacions de dones. Un espai propi, emulant Virginia Wolf, on mostrar la diversitat de les dones.