Fundació Ibn Battuta

Fundació Ibn Battuta

Fundació Ibn Battuta
És una entitat constituïda l’any 1994 per donar suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la diversitat, amb la finalitat de què siguin plenament ciutadans/es europeues. I alhora promocionar en la societat europea la diversitat cultural, evitant la discriminació i el racisme de manera que se sentin ciutadans/es de ple dret.

L’any passat van atendre unes 10.000 persones, de les quals, la meitat eren dones. Procedeixen majoritàriament de països musulmans, fonamentalment Marroc, Pakistan i Bangladesh.

Espai per a dones

mans_Fundació Ibn Battuta

La Fundació té una línia de treball específica per a dones. Així existeixen diversos projectes com el de “Dona emprèn”, el qual fa capacitació a les dones que tinguin un projecte econòmic viable, els hi fan assessorament, busquen el finançament i fan l’acompanyament al projecte.

També tenen una línia d’assessorament jurídic, adreçat a les dones, amb temes relacionats amb la família, però també d’apoderament per donar a conèixer els seus drets.

Un tercer apartat té a veure amb la violència contra les dones. La Fundació en el seu compromís per la igualtat i amb la lluita contra la violència de gènere, ofereix assessorament legal i acompanyament a les víctimes de maltractaments, i tècniques per a la prevenció, donant una especial atenció a les noves formes de violència que es donen entre els joves a través de les xarxes socials.

A partir del 2016 s’obre un nou espai d’apoderament social, legal, jurídic i econòmic que contempli tots aquests àmbits per a capacitar-les en les diferents temàtiques. L’entitat vol així fer més capacitació i apoderament, i menys tutories.

Contacte:
http://www.fundacionibnbattuta.org
info@fundacioibnbattuta.org