Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Guia d'usos no sexistes de la llenguaLa «Guia d’usos no sexistes» vol ser una eina que faciliti la consulta i la resolució de dubtes pel que fa a l’ús d’estratègies i recursos lingüístics en els textos de l’Administració pública. Per això, el text és una síntesi dels criteris, amb exemples, límits i remarques dels diferents recursos de conformitat amb l’«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua». A Marcar les diferències hi trobem molts exemples i explicacions exhaustives sobre la utilització dels diferents recursos i, per tant, aquesta obra continua sent una font de consulta important. Cal tenir en compte, però, que en la «Guia d’usos no sexistes» hi ha hagut adaptació i canvis en algun criteri. Per exemple, en aquest document s’insisteix a no abusar de determinats recursos (la paraula persona, segons quins mots col·lectius, formes dobles, etc.), s’indiquen límits i es fan remarques per evitar que es facin servir solucions concretes d’una manera mecànica, es normalitza l’ús del masculí com a categoria gramatical no marcada i, al mateix temps, es reivindica l’ús de formes dobles per precisar o emfasitzar la referència a homes i dones dins del text, com s’ha fet sempre. Es busca, per tant, l’equilibri entre genuïnitat, respecte i claredat en la comunicació.

>> Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya