Guia sobre els Informes Nacionals per a ONG

Guia sobre els Informes Nacionals per a ONG

Enguany es celebrarà el 25è aniversari de la IV Conferència Mundial sobre la Dona, on 189 governs van signar la Declaració i la Plataforma d’acció de Beijing, un document de consens històric que feia una crida a l’acció per millorar i avançar en 12 àrees concretes per a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones.

El Comitè d’ONG sobre la Condició de la Dona, amb seu a Nova York, ha fet una guia per animar a les organitzacions a fer el seu propi procés independent per tal d’informar sobre els progressos, els desafiaments i les recomanacions necessàries en aquestes àrees.

Aquesta Guia és una bona eina que recull moltes de les preguntes que ONU Dones formula als governs i proporciona unes línies a seguir, malgrat que els informes paral·lels, realitzats per les ONG, s’han d’adaptar als seus contextos locals.

L’índex recull els següents punts:

Introducció
1 – Preguntes més freqüents
2 – Marc d’orientació
3 – Prioritats, assoliments, desafiaments i contratemps
4 – Progrés a través de les 12 àrees crítiques de preocupació
5 – Institucions i processos nacionals
6 – Dades i estadístiques

 

Guia d’Organitzacions No Governamentals per a Informes Nacionals Paral·lels