Informe de la Relatora Especial sobre violència contra la dona

Informe de la Relatora Especial sobre violència contra la dona

Conclusions de la Relatora Especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències després de la visita a Mèxic, que va tenir lloc del 21 al 25 de febrer de 2005. A l’informe s’examinen les diverses formes de violència contra la dona a Mèxic i s’identifiquen les principals mesures i iniciatives necessàries per a aconseguir la protecció i la promoció dels drets de la dona i l’eliminació de la violència contra les dones.

informe_relatora_onu