Informe sobre el Capítol J a Catalunya

Informe sobre el Capítol J a Catalunya

El Grup de Treball de Dones i Comunicació (GTDiC) del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) ha realitzat l’informe sobre la implementació del Capítol J “Dona i Mitjans de difusió” a Catalunya.

Des de l’any passat i amb mires de fer la presentació en el marc de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) que, enguany, farà la revisió de Beijing+25, el GTDiC ha estat treballant amb un document sobre l’aplicació d’aquest capítol a Catalunya.

L’informe es vol presentar en un acte organitzat per la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG) on es faran públics, també, els informes d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic i Xile.

L’informe català fa un resum de les contribucions del Capítol J; recull les lleis, normatives i recomanacions que hi ha sobre el tema; aporta dades sobre la situació de les dones i els mitjans, tant com a treballadores i com a subjectes del tractament informatiu; i finalitza amb una sèrie d’exigències i recomanacions que serviran per fer incidència política a Catalunya i també a nivell internacional.

Grup de Treball de Dones i Comunicació

Aquest GT es va presentar en la plenària de Lleida del Consell Nacional de Dones de Catalunya, l’any 2018, i va estar coordinat per la Montserrat Minobis, fins la seva mort el mes de maig de 2019. Després, ha estat coordinat per la Cristina Pulido, i la Lídia Vilalta. El grup està format també per l’Alícia Oliver, la Isabel Muntané i la Laia Virgili.

Informe sobre el Capítol J a Catalunya