Informe sobre la situació dels drets fonamentals a España

Informe sobre la situació dels drets fonamentals a España

Realitzat per Terea Freixes, Catedràtica de Dret Constitucional de la UAB. Catedràtica Jean Monnet de Dret Constitucional Europeu. Réseau UE d’experts indépendents en matière de droits fondamentaux (desembre de 2005).

informe_sobre_els_drets_fonamentals