L’ ONU aprova la declaració sobre igualtat de gènere en els mitjans

L’ ONU aprova la declaració sobre igualtat de gènere en els mitjans

El secretari general de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va aprovar la declaració de la Global Alliance on Media and Gender (GAMAG) sobre igualtat de gènere en els mitjans de comunicació i Tecnologies de la Informació i Comunicació, ha informat Aimée Vega Montiel, presidenta de l’organització.

Text: Soledad Jarquín – SemMéxico / La Independent

Acte ONU 62 CSW

La proposta de GAMAG inclou 14 recomanacions per als Estats, i inclou millorar lleis i protegir periodistes.

En la declaració, d’acord al document que va donar a conèixer el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) en el marc de la 62 període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, l’Aliança Global de Mitjans i Gènere insta a la Comissió, perquè els Estats membres acceptin 14 recomanacions per afavorir la participació de les dones en els mitjans de comunicació tradicionals i en la comunicació digital.

Entre les recomanacions destaca encoratjar als Estats membres a millorar les lleis, reglaments i polítiques sobre la igualtat de gènere, en i mitjançant el dels mitjans i les comunicacions digitals; eliminar els estereotips de gènere en els continguts; millorar l’accés i la participació de les dones als mitjans, inclosos els organismes reguladors; garantir la seguretat de professionals del periodisme i els seus drets laborals.

Millorar la llibertat d’expressió i l’accés de les dones a la informació, tant en mitjans com en tecnologies digitals; promoure canvis en el currículum de les escoles de periodisme i comunicació, i eliminar la violència contra les dones online i offline.

Assegurar que les polítiques i regulacions de transmissió i digitals donin suport a les dones a les xarxes de mitjans, en particular mitjans comunitaris, ràdio i xarxes feministes, incloses les dones joves, per utilitzar mitjans accessibles i apropiats i les TIC per tancar la bretxa en el contingut de els mitjans de comunicació, en particular a través de les ones aèries públiques.

Assegurar que les dones tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, accés i control sobre la propietat dels mitjans, la propietat de la informació i tecnologies de la comunicació. Implementar marcs per a la transparència algorísmica, incorporant mètodes com auditories de tercers.

Producció de contingut d’interès públic en línia i en mitjans tradicionals, per part de grups de dones, s’ha de promoure a través de polítiques apropiades per els i les subsidiades, connectivitat de banda ampla, creació de contingut en l’idioma local, etc.

Fer referències específiques al paper i la rellevància dels mitjans i les comunicacions dins de les estratègies nacionals generals d’igualtat de gènere; en específic el compromís amb la igualtat de gènere en les polítiques de mitjans nacionals i les estratègies digitals, i en les disposicions de governança de la comunicació internacional.

Produir indicadors sensibles al gènere, per informar sobre diferents dimensions de l’agenda de gènere, mitjans de comunicació i TIC – continguts, accés i participació, drets laborals, violència i assetjament contra periodistes educació en línia i fora de línia, gènere i mitjans, etc -.

Promoure programes d’alfabetització digital amb un component de gènere que específicament se centra en la construcció de la informació i alfabetització mediàtica de les marginades dones i nenes, encoratjant els esforços de les organitzacions de dones per utilitzar mitjans i espais en línia per amplificar les seves històries.

Altres recomanacions acceptades pel Secretariat de les Nacions Unides estan relacionades amb encoratjar els mitjans i les organitzacions de TIC a:

Adoptar estratègies d’igualtat formals i integrades i marcs de polítiques, incloent-hi mecanismes de suport per a monitoratge, avaluació i acció.

Adherir-se a les lleis de drets nacionals i altres lleis rellevants per a les dones. Drets i igualtat de gènere.

Promulgar programes que promoguin la igualtat salarial general, el permís per maternitat i embaràs.

Abordar l’assetjament i la violència en línia basats en el gènere.

Emprendre una auditoria regular de gènere de la força de treball per identificar les dones i la presència d’homes en tots els nivells; revisar les polítiques de reclutament i promoció per assegurar que siguin justos i transparents.

Assegurar-se que hi ha polítiques vigents per denunciar la discriminació. Proporcionar capacitació i el suport adequats per a les persones que treballen en entorns hostils.