La CSW65 tanca amb un compromís renovat amb la igualtat de gènere

La CSW65 tanca amb un compromís renovat amb la igualtat de gènere

Autoria: NGO-CSW-WRC

La 65a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) de les Nacions Unides, principal òrgan intergovernamental dedicat a la igualtat de gènere, va finalitzar el divendres 26 de març, després de les negociacions sobre el text de les conclusions acordades que es van estendre fins a l’últim dia de la conferència.

El Caucus de Drets de la Dona (WRC per les seves sigles en anglès), una coalició global de més de 200 organitzacions, xarxes i col·lectius feministes que advoca per la igualtat de gènere a les Nacions Unides, va advocar durant tot el procés de negociació perquè el resultat de la CSW tingués en compte els següents punts:

• Incloure les experiències de totes les dones, independentment de la seva orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat, ocupació, situació de VIH/SIDA, raça, situació econòmica o social, així com aquelles que són migrants, desplaçades internes o indígenes.
• Defensar la salut i els drets sexuals i reproductius.
• Defensar la justícia econòmica de les dones i les nenes.
• Reconèixer les diverses formes de famílies que existeixen a tot el món.
• Donar suport a la representació de totes les dones en l’agenda de dones, pau i seguretat de l’ONU.
• Reconèixer les diferents formes de violència basada en el gènere i la discriminació interseccional, inclòs el racisme, l’homofòbia, la transfòbia, la denegació d’accés als serveis de salut sexual i reproductiva.
• Faci costat a les dones defensores dels drets humans i posi fi a la impunitat per les amenaces, la fustigació, els assassinats i les represàlies contra elles.

El WRC acull amb satisfacció l’adopció de les conclusions acordades i la renovació d’un compromís global per a aconseguir la igualtat de gènere inclusiva. El consens mostra el suport multilateral en la promoció dels drets humans de totes les dones i nenes.

Malgrat el rebuig dels governs regressius, el WRC dóna la benvinguda a diverses àrees clau de progrés, incloses les següents crides explícites:

• Reconeixement de les oportunitats i amenaces que plantegen les plataformes en línia que han permès la participació de dones i nenes i l’accés als espais de presa de decisions, però necessiten més mesures per garantir que les dones i les nenes puguin utilitzar aquests espais sense amenaces de violència i assetjament.
• Nous compromisos per abordar els impactes de gènere de COVID-19, particularment entre les dones i nenes que experimenten formes múltiples i interrelacionades de discriminació, i per a prendre mesures més contundents per mitigar-les.

Mabel Bianco, de l’organització membre del WRC FEIM va comentar el següent:

Malgrat el progrés, una sèrie d’estats i actors de la societat civil que estan en contra dels drets continuen interrompent el diàleg constructiu i plural amb atacs al llenguatge dels drets humans i l’oposició a l’avanç real d’una agenda d’igualtat de gènere. Enguany vam veure a actors anti-drets infringir en molts esdeveniments de l’agenda paral·lela oficial així com esdeveniments paral·lels, utilitzant llenguatge discriminatori i tàctiques disruptives en un intent de cooptar, distorsionar i soscavar els nostres drets. Estem particularment indignades per la intensificació de la retòrica i la mobilització anti-trans. ONU Dones i NGO-CSW han de garantir un espai més segur per a totes, tots i totis durant la CSW, especialment les comunitats i moviments que històricament han experimentat marginació i violència.

El WRC també està preocupat pels creixents desafiaments per a la participació de la societat civil en la CSW i altres espais de l’ONU, la qual cosa va ser aprofundit per les restriccions imposades en raó de la COVID-19. El problema continu de la participació cada vegada menor de la societat civil va ser encara més visible aquest any degut a la naturalesa virtual de la CSW. La societat civil representa a les comunitats sobre el terreny i és un recurs fonamental d’informació, al mateix temps que és vigilant que els Estats rendeixin comptes dels seus compromisos.

I a nom del WRC va afegir que:

“Ens encoratja que la comunitat internacional torni a confirmar el seu compromís amb la igualtat de gènere. No obstant això, els compromisos no signifiquen res sense acció. El WRC demana als Estats que garanteixin que als compromisos li segueixin accions ràpides i la mobilització de recursos públics. Ni la sobirania ni la cultura, la tradició o la religió poden utilitzar-se de mala fe per a no complir amb les obligacions dels governs de respectar, protegir i complir amb els drets humans de totes les dones.“

El moviment feminista continuarà treballant al costat dels qui comparteixen la nostra visió i aprofitarà l’oportunitat dels pròxims Fòrums Generació d’Igualtat. Aquests esdeveniments obren oportunitats perquè la incidència interregional i global concentri els recursos i la voluntat política en una agenda progressista i justa per a la igualtat de gènere que realment no deixi a ningú enrere.

La sostenibilitat de la nostra agenda feminista exigeix una perspectiva intergeneracional que reconegui i reafirmi les veus, l’agència i el lideratge de les dones joves i les nenes en tota la seva diversitat i el compromís d’abordar les desigualtats estructurals i les barreres sistèmiques que violen els seus drets i limiten el seu potencial.