Les Coalicions d’Accions del Fòrum Generació Igualtat

Les Coalicions d’Accions del Fòrum Generació Igualtat

El Fòrum Generació Igualtat s’havia d’haver celebrat el passat mes de maig a la ciutat de Mèxic i al mes de juliol, a París, però la pandèmia va fer canviar l’agenda del Fòrum. Ara, ja n’hi ha dates: del 29 al 31 de març de 2021, es celebrarà a Mèxic i durant el mes de juny, a París.

El Fòrum és una reunió per a la igualtat de gènere de múltiples parts interessades, convocada per ONU Dones i co-patrocinada pels governs de Mèxic i França, amb la col·laboració de la societat civil i d’activistes juvenils.

El Fòrum vol potenciar coalicions entre governs, entitats de dones i empreses en sis àrees per tal d’avançar en matèria d’igualtat de gènere en tot el món:

1. Violència de gènere
2. Justícia i drets econòmics
3. Autonomia sobre el cos, drets i salut sexual i reproductiva
4. Acció feminista per a la justícia climàtica
5. Tecnologia i innovació per a la igualtat de gènere
6. Moviments i lideratges feministes

Les Coalicions per a l’Acció que involucren governs, societat civil, organitzacions internacionals i sector privat volen:

  • Impulsar accions col·lectives
  • Propiciar el diàleg mundial intergeneracional
  • Promoure una major inversió pública i privada
  • Aconseguir resultats intergeneracionals concrets i transformadors, en benefici de les nenes i les dones.

Cadascuna de les Coalicions presentarà un conjunt d’accions concretes i d’execució immediata per al període 2020-2025.