Llenguatge inclusiu

Llenguatge inclusiu

llginclusiuFer ús d’un llenguatge inclusiu consisteix en propiciar l’emissió de missatges que no atemptin contra la dignitat de dones o homes i fomentin les comunicacions no discriminatòries i el llenguatge no sexista en qualsevol àmbit organitzacional. L’objectiu més general de la comunicació inclusiva és donar rellevància a la presència dels dos sexes en els diferents missatges emesos i evitar també l’ús d’imatges que poguessin afectar la dignitat de dones o homes o que transmetin estereotips sexistes.

Fundació Factor Humà, febrer 2012

>> Llenguatge inclusiu