Manifest 25N: Prou violències masclistes, s’ha acabat! Ens volem juntes, diverses, vives i rebels

Manifest 25N: Prou violències masclistes, s’ha acabat! Ens volem juntes, diverses, vives i rebels

El 25 de novembre ens apleguem, internacionalment, per denunciar les violències masclistes i reivindicar la força de dones, lesbianes i trans. Aquesta és una revolta feminista. És la revolta permanent per desmuntar i deconstruir el sistema heteropatriarcal, capitalista, racista i colonial davant les violències masclistes.

Manifest 25N