Més igualtat de gènere en la política exterior i de seguretat de la UE

Més igualtat de gènere en la política exterior i de seguretat de la UE

El Parlament Europeu (PE) acaba d’aprovar un informe mitjançant el qual demana al Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE), la Comissió Europea, les Agències de la UE i els Estats membres que integrin la perspectiva de gènere en la política exterior i de seguretat de la UE.

A més de la perspectiva de gènere, també es demana que es tinguin en compte les múltiples formes de discriminació (com el racisme, el sexisme i el classisme) que pateixen les persones i els grups marginats. Aquest text va ser aprovat per 477 vots a favor, 112 en contra i 94 abstencions.

Ernest Urtasun (Verds/ALE, Espanya) va ser el ponent de l’informe i va destacar que “encara que diversos països del món ja han adoptat una política exterior amb un fort enfocament en igualtat de gènere, la UE continua mancant d’ella. Per això, fem una crida a la UE i als seus líders perquè promoguin una visió transformadora de la política exterior i de seguretat, donin a les dones veu i assegurin la seva representació i participació en el lideratge polític i la presa de decisions a tots els nivells. La UE hauria de donar exemple en matèria d’igualtat de gènere i a aplicar aquests principis en les seves pròpies institucions”.

Algunes dades que es presenten són que les dones només representen el 31,3% dels llocs directius intermedis i el 26% dels llocs d’alta direcció en el SEAE, enfront del 40% en la Comissió. Per això es demana a l’actual cap de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que adopti les mesures necessàries per corregir aquesta infrarepresentació.

Setmana Europea de la Igualtat de Gènere
D’altra banda, del 26 al 29 d’octubre es celebrarà la primera Setmana Europea de la Igualtat de Gènere, a iniciativa de la Comissió dels Drets de les Dones e Igualtat de Gènere (FEMM). Enguany es celebra el 25è aniversari de la Declaració i la Plataforma d’Acció de Beijing, i en aquest context es vol debatre els assoliments i els desafiaments futurs per avançar en la igualtat de gènere i en els drets de les nenes i les dones.

Font: PE
Més informació: Comissió FEMM