Mitjans de comunicació i adopció

Mitjans de comunicació i adopció

Mitjans de comunicació i adopció

Mitjans de comunicació i adopcióConsideracions sobre el tractament informatiu de l’adopció

Aquest document pretén recollir les reflexions de persones que viuen directament la realitat de l’adopció —adoptats, adoptants, associacions de famílies—, d’entitats i d’institucions que treballen en la protecció de la infància, però també dels professionals dels mitjans de comunicació. l’objectiu és aportar eines i recursos per al tractament d’aquesta qüestió per part dels mitjans, clarificar conceptes i treballar —sempre des de la llibertat i el respecte vers els i les professionals de la comunicació— per tal que, també en l’àmbit de la informació, prevalgui sempre l’interès superior de l’infant.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), 2013

>> Mitjans de comunicació i adopció