Mujeres Periodistas del Mediterráneo

Mujeres Periodistas del Mediterráneo

Mujeres Periodistas del MediterráneoNeix com a fòrum de reflexió i anàlisi de l’exercici de la professió al segle XXI, així com l’escenari en el qual es poguessin plantejar solucions a les diferents qüestions que sorgeixen en el quefer diari de les periodistes. Té com a finalitat l’intercanvi d’experiències i inquietuds que són comunes a les professionals de la comunicació i que exerceixen la seva tasca diària en els mitjans.

L’associació va ser inscrita el 12 de gener del 2006 en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i des de l’11 de juliol del 2008, figura com a tal en el Registre de Titulars d’Activitats d’Acció Social de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

Objectius
?Buscar alternatives que ens permetin la conciliació de la vida laboral i familiar.
?Igualtat d’oportunitats per, des del propi desenvolupament responsable de la professió, aconseguir que cada vegada més aparegui el nom de dones en els càrrecs directius dels diferents mitjans de comunicació, no per ser dones, sinó per una eficàcia productiva en els seus resultats.
?Considerem la nostra professió com un servei ineludible a la societat, a la seva llibertat i als valors democràtics emparats per la Constitució Espanyola de 1978.
?El lema de MPM se centra a aconseguir que es valori el treball de les professionals de la comunicació “per objectius i no permanència”, és a dir, postulem la valoració de la productivitat i els òptims resultats del treball realitzat des dels llocs laborals més variats i no la mera permanència en el lloc de treball per complir un horari. Aquest és el secret d’una bona conciliació familiar i personal.

Mujeres Periodistas del MediterráneoLa realitat que es viu en els mitjans de comunicació en l’actualitat no permet a la dona periodista el desenvolupament de la seva professió en les mateixes condicions que els seus companys: el treball es realitza en condicions precàries, els sous són molt baixos, es dificulta la maternitat i no es compleixen els horaris. València compta amb moltes dones i periodistes que han accedit a aquesta professió per la via de la Llicenciatura en Comunicació, Ciències de la Informació o per un altre camí universitari.

Existeixen diverses i molt nombroses associacions de periodistes a la Comunitat Valenciana, MPM no pretén substituir a cap, sinó completar el panorama periodístic: les dificultats que comporta ser dona i periodista han d’aplanar-se des de dins, amb l’experiència i consens de totes.

A MPM apostem per la Formació, per la Llicenciatura i Doctorat en les facultats de Comunicació, i per la creació d’un Col·legi Professional a la Comunitat Valenciana.
MPM és conscient de la responsabilitat que té davant les noves generacions de dones periodistes i ofereix el diàleg i la col·laboració de les periodistes veteranes.
Aquest és el camí de l’autèntic progrés –aquest que no sofreix reculades -, perquè la dignitat i professionalitat requereixen anàlisi profunda i responsable (tarannà filosòfic) per anar a les arrels de les coses; ambició per la veritat encara que en ella ens deixem la vida; amor al treball (i no “compleixo i menteixo”); profund respecte als altres, a la seva diversitat i al Bé Comú; sentit de (missió – cadascun en el seu lloc , ha d’assumir una missió -, i) servei a la societat, perquè el periodista és una “mera corretja de transmissió”, no el protagonista de l’actualitat.

Activitats

Entre les diferents activitats que realitzen destaquen l’organització de congressos i jornades, tallers de formació i dinars amb diferents personalitats oberts a totes les sòcies.

>> Web de Mujeres Periodistas del Mediterráneo