Nova aliança entre la UE i ONU Dones per treballar en la igualtat de gènere

Nova aliança entre la UE i ONU Dones per treballar en la igualtat de gènere

La Unió Europea i ONU Dones han creat una nova aliança per millorar l’empoderament de les dones i la igualtat de gènere a tot el món. El Memoràndum d’Enteniment ha estat aprovat a la Cimera de l’Energia Sostenible per a Tots de la UE. Pel que fa a la signatura, ha anat a càrrec de l’Alta Representant per Assumptes Exteriors i Polìtica de Seguretat i Vicepresidenta de la Comissió, Catherine Ashton; el Comissari de Desenvolupament de la CE, Andris Piebalgs, i la Secretària General Adjunta i Directora Executiva de l’ONU Dones, Michelle Bachelet.

Aquesta aliança farà que les dues organitzacions treballin conjuntament les polítiques i programes sobre igualtat de gènere i empoderament de les dones, i que comparteixin informacions, anàlisis i avaluacions estratègiques per millorar la cooperació. L’objectiu se centra sobretot en garantir la presència de les dones a la presa de decisions en l’àmbit de l’economia, la política i la justícia a tot el món, i que tinguin un millor accés a la feina i a les oportunitats socials. La seva importància recau en el fet que les dues organitzacions convergeixin a l’hora de lluitar contra la violència sexual i de gènere. Així, la intenció és donar més suport i protecció a les víctimes de violència i augmentar l’accés als serveis de suport altres de les dones afectades.

La UE i ONU Dones ja treballaven juntes en el programa sobre rendició de comptes del finançament de la igualtat de gènere, establert per ajudar els governs nacionals, la societat civil i els donants a millorar els recursos i la rendició de comptes a 15 països; i en un programa recent sobre la millora de la participació de les dones en la consolidació de la pau, la planificació post-conflicte a Libèria, Timor-Leste i Kósovo.