Per una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació

Per una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació

Per una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació

Recomanacions, eines i propostes

Representació equilibradaEl mes de març del 2010 El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat van organitzar la Jornada Mitjans de Comunicació de proximitat i la lògica de gènere per tractar i debatre sobre les raons per les quals els mitjans de comunicació no reflecteixen la realitat social en la què dones i homes compartim tasques i responsabilitats. Prèviament una comissió de treball del Consell de les Dones del Baix Llobregat, integrada per responsables de comunicació de diversos ajuntaments de la comarca, va veure la necessitat d’elaborar unes recomanacions que ajudin a fer un periodisme no sexista.

Després d’uns mesos de treball, aquestes recomanacions ja estan elaborades, amb l’objectiu que serveixin perquè els i les periodistes que treballen als mitjans de comunicació públics i també als privats les tinguin en compte i així es puguin superar les rutines que avui en dia encara ens impedeixen fer un periodisme de qualitat.

Maig 2010

>> Per una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació