Prenons la Une (França)

Prenons la Une (França)

Prenons la UneCol·lectiu de dones periodistes que treballen per una representació equitativa de les dones en els mitjans de comunicació i per la igualtat professional en les redaccions.

El juliol de 2013 la periodista, Claire Alet, d’Alternatives Econòmiques coordina un número especial sobre la situació de les dones periodistes en els mitjans de comunicació. La imatge és clara: malgrat alguns progressos les desigualtats persisteixen. Així va néixer la idea de mobilitzar la professió en aquests temes i reunirà trenta periodistes de diferents mitjans de comunicació: web, ràdio, televisió i premsa.

El mes de gener de 2014 neix Prenons la Une (Prenem la Portada), un col·lectiu professional que recull el testimoni del’Association des Femmes Journalistes (AFJ), associació de dones periodistes nascuda l’any 1982 que es va dissoldre a inicis de 2014.

El 3 de març de 2014 Prenons la Une publica el seu manifest fundacional a Libération, manifest que va comptar amb més de 200 signatures.

Manifest de Prenons la Une:

Nosaltres, dones periodistes,denunciem la invisibilitat excessiva de les dones en els mitjans de comunicació. En els debats emesos i en les columnes dels diaris, les dones representen només el 18% deles persones expertes convidades. Altres dones entrevistades es presenten molt sovint com a mers testimonis o víctimes sense el seu cognom o la seva professió.

Nosaltres, dones periodistes ja no aguantem els estereotips sexistes que es distribueixen en les primeres pàgines. Per què tan sovint redueixen encara les dones a objectes sexuals, a mestresses de casa o histèriques? Per aquests desequilibris, els mitjans de comunicació participen en la distribució dels estereotips de gènere. Quan haurien de representar la societat en tots els seus components.

Aquests estereotips són alhora causa i conseqüència de les desigualtats en la feina, els comentaris i actituds sexistes a les sales de redacció, però també la manca de consciència entre els periodistes sobre aquests temes.

Nosaltres, dones periodistes,ens neguem a que persisteixin aquestes desigualtats professionals entre dones i homes en el si de les redaccions. No només estem més afectades per la precarietat, sinó que també xoquem contra un “sostre de vidre”: com més amunt pugem en la jerarquia de les redaccions, menys dones trobem. Més de 7 de cada 10 directors són homes. Pel que fa als salaris, els de les dones periodistes romanen per sota del 12% de mitjana que els seus col·legues. Aquestes desigualtats es reflecteixen mecànicament en el contingut de la informació. Com donar credibilitat a la paraula de les expertes quan és difícil de reconèixer la capacitat de les dones periodistes que dirigeixen redaccions? Aquest és el cercle viciós que afecta totes les dones i encara més les dones de la diversitat.

Per lluitar contra aquestes desigualtats i crear les condicions per a una societat més justa per a tothom, el col·lectiu “Prenons la Une”  es compromet a:

  • Assenyalar les idees i els estereotips sexistes en els mitjans de comunicació.
  • Denunciar les desigualtats sempre i quan estiguin presents.

Fem una crida als nostres germans i germanes per:

  • Vetllar en el seu treball diari per una representació justa de la societat.
  • Crear i difondre una base de dades d’experts, en les seves redaccions, per diversificar les fonts i fer-les paritàries, tal i com ja ho fa la BBC.
  • Exigir als dirigents l’aplicació de la legislació en matèria d’igualtat de gènere a partir d’un diagnòstic de la situació de l’empresa.

Exigim:

  • La integració de la igualtat de gènere en les normes ètiques del futur Consell de la Premsa.
  • La presència de 50% d’expertes en antena i en els platós de televisió, en aplicació de la “representació equitativa de les dones en els mitjans de comunicació,” en virtut de la Llei d’Igualtat entre dones i homes; el CSA (ConseilSupérieur de l’Audiovisuel) ha d’especificar el marc.
  • Condicionar les normes d’atribució “dels ajudes a la premsa” respectant les lleis sobre la igualtat de gènere.
  • La creació de mòduls de formació, per a tots els estudiants de l’Escola de Periodisme, sobre la lluita contra els estereotips i la igualtat professional. I la inclusió de mòduls sobre aquests temes en les ofertes d’educació contínua.

Fem una crida a tots els periodistes, homes i dones, a unir-se a la lluita per la igualtat!

>> Web de Prenons la Une