Presentació de l’estudi sobre erradicació de les violències en els Mitjans de Comunicació

Presentació de l’estudi sobre erradicació de les violències en els Mitjans de Comunicació

El pròxim 19 de juny es presentarà al Col·legi de Periodistes de Catalunya els resultats de l’estudi sobre erradicació de les violències masclistes als Mitjans de Comunicació. Aquest estudi és continuació del realitzat l’any 2019, i ha estat elaborat per la Xarxa Europea de Dones Periodistes i l’Associació Periodisme Feminista.

Els resultats de l’estudi del 2019 van indicar la necessitat de fer un monitoratge permanent de com s’estaven implementant les mesures existents per garantir la prevenció de les violències masclistes des dels mitjans de comunicació.

L’objectiu d’aquest segon estudi és veure si amb les últimes actualitzacions de la Llei 17/2020, del 22 de desembre 2020, s’han incorporar millores en les pràctiques dels mitjans de comunicació a Catalunya, i observar si els punts febles detectats s’han millorat.

Amb els resultats del II Estudi s’obrirà un debat per impulsar les millores necessàries a incorporar en les redaccions, tant pel tractament informatiu com per a la prevenció de les violències masclistes en els propis equips. El paper dels mitjans de comunicació és capital com a punt referent de l’esfera pública, i el seu impacte en l’opinió pública és molt rellevant. Aconseguir uns mitjans compromesos en les línies que ja estan definides tant a nivell autonòmic, nacional i internacional en la lluita contra la violència masclista és bàsic per avançar en aquest objectiu prioritari, i per tant, és necessari realitzar estudis com aquest i posar en debat els resultats amb professionals de la informació i comunicació, així com amb la societat en general.

A l’acte participaran diferents organitzacions de periodistes, entitats de dones, expertes i representants de la conselleria d’Igualtat i Feminismes del Govern de Catalunya, que és qui dona suport a l’estudi.