Presentació del portal Diverscat en Acció

Presentació del portal Diverscat en Acció

El dimarts 2 d’octubre, a les 18:30 hores, la Sala d’Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya acollirà la presentació del nou portal Diverscat en Acció, creat i coordinat pel Grup de Treball de Periodisme Solidari, un col·lectiu de periodistes adscrits al Col·legi de Periodistes nascut l’any 1993. L’acte de presentació estarà presidit per la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, acompanyada per la Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona, Lola López.

El nou portal Diverscat en Acció és una eina imprescindible per a la ciutat de Barcelona que pretén proporcionar mecanismes, oferir formació als i les professionals de la comunicació i a les entitats socials, generar sinèrgies entre els diversos col·lectius que aborden la diversitat i donar suport a les campanyes per eradicar els estereotips i els prejudicis que condueixen al discurs de l’odi i que estan presents – en ocasions, inadvertidament – en la societat i en els mitjans de comunicació. Juntament amb la presentació del portal Diverscat, es farà públic el directori dels mitjans de comunicació local de Barcelona, una exhaustiva radiografia de la setantena de mitjans escrits, radiofònics, digitals i televisius de tots i cadascun dels districtes de la ciutat amb vocació de servir al veïnat del barri i del districte. Paral·lelament a la confecció de la guia de mitjans locals, Diverscat va elaborar una enquesta sobre el tractament que aquests mateixos mitjans fan de la diversitat cultural i la immigració.

Més informació: www.diverscat.cat