Presenten davant la UE la situació de les defensores de DD.HH. a Mèxic

Presenten davant la UE la situació de les defensores de DD.HH. a Mèxic

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) va presentar, el passat 18 de març a Brussel•les el “Diagnòstic sobre la situació de les defensores de drets humans i periodistes a Mèxic”, en el marc del 4rt Diàleg Polític d’Alt Nivell en matèria de drets humans entre la Unió Europea i Mèxic.

Aquesta xarxa mexicana està integrada per 135 defensores de Drets Humans de 20 estats de la República.

Més informació:
Juárez Dialoga
Diario Oaxaca