Pronunciament de suport a la periodista Anabel Hernández García

Pronunciament de suport a la periodista Anabel Hernández García

La Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG), amb organitzacions de llibertat d’expressió i de periodistes, manifestem el nostre repudi per les accions violentes exercides contra la nostra companya periodista d’investigació, Anabel Hernández García, i exigim a les autoritats competents que donin totes les garanties per salvaguardar la seva vida, la de la seva família i la continuïtat de la seva tasca periodística fonamental per a una societat més democràtica.

Llegiu el Comunicat de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere