Red Internacional de Periodistas con Visión de Género

Red Internacional de Periodistas con Visión de Género

Els orígens d’aquesta xarxa cal situar-los a la ciutat de Bruixes (Bèlgica) en una trobada de la Xarxa Europea de Dones Periodistes, celebrada l’any 2003. Fabiola Calvo va ser l’encarregada de participar i defensar la ponència: “La Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores: un somni possible”, en la II Conferència Llatinoamericana de Dones Periodistes que es va celebrar a Río de Janeiro,Brasil, del 25 al 28 de març de 2004, i on es va acordar treballar per a la creació d’una gran xarxa internacional de dones periodistes a nivell mundial.
Amb aquesta voluntat i a l’Estat espanyol es van crear diferents grups per articular aquesta proposta que veuria la llum a la ciutat mexicana de Morèlia, del 10 al 12 de novembre de 2005 i en la que van participar periodistes de 14 països: Alemanya, Argentina, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estat espanyol, Estats Units, Guatemala, Itàlia, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Perú i República Dominicana.

II Trobada Internacional de la RIPVG a Oviedo - Astúries. Novembre, 2007.

II Trobada Internacional de la RIPVG a Oviedo – Astúries. Novembre, 2007.

Aquesta xarxa es va concebre com un espai obert en el que poguessin confluir periodistes (dones i homes) de forma individual o col·lectiva, de diferents llocs del planeta, amb el propòsit de promoure un periodisme amb perspectiva de gènere.

Aquesta gran “xarxa” està articulada per xarxes o grups de dones periodistes i comunicadores a nivell nacional o regional de diferents països i àrees del món. Des del novembre del 2005 s’han celebrat diverses trobades nacionals o regionals a Llatinoamèrica i Europa.

Objectius
•    Formalitzar i consolidar la xarxa.
•    Visibilitzar les desigualtats de gènere en els mitjans de comunicació dels països membres d’aquesta xarxa.
•    Fomentar que les dones periodistes assumeixin càrrecs directius en els mitjans.
•    Concentrar el major nombre de professionals dels mitjans entorn dels objectius de la xarxa.
•    Intercanviar i enfortir la informació de gènere entre països.
•    Generar i recolzar campanyes en temes que ens uneixin i enforteixin com a xarxa.
•    Augmentar la solidaritat i cooperació entre periodistes.
•    Respectar les característiques d’identitat de regions i països.
•    Crear borses de treball mitjançant la xarxa.
•    Promoure models de capacitació i actualització en matèria de gènere i tecnologies, aprofitant les especialitzacions d’integrants de la xarxa.
•    Potenciar l’organització i cooperació entre xarxes.
•    Recolzar i fomentar el creixement de xarxes en països on no existeixin.
•    Intercanviar informació respecte a les legislacions en matèria de comunicació i gènere entre els països.
•    Buscar de manera conjunta fonts de finançament per a projectes comuns.
•    Col•locar el tema de gènere en les agendes informatives dels països que conformin la xarxa.
•    Promoure l’ús de llenguatges no sexistes ni excloents.
•    Prioritzar a les dones com a fonts d’informació.
•    Crear un logotip per a la xarxa a mig termini, mitjançant un concurs.
•    Aspirem a la creació d’una agència internacional de notícies amb perspectiva de gènere.

Estructura
•    Descentralitzada.
•    Autònoma entre enllaços i/o integrants (individual o grupal).
•    Respectuosa dels processos interns d’organització de periodistes de cada país que integri la xarxa.
•    Horitzontal.
•    Oberta.
•    Flexible.
•    Incloent.
•    CIMAC assumirà la responsabilitat –en un primer moment- de ser un mecanisme/instància d’enllaç i comunicació de la xarxa, amb un ens facilitador per cada país i promourà una llista de correu electrònic.
•    La responsabilitat de l’organització i coordinació de les trobades subsegüents serà itinerant i es realitzarà cada dos anys.
•    Construir un Portal. El seu contingut s’anirà definint en la propera trobada.

RIPVG
Estat espanyol:

Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras – Madrid
Van ser les organitzadores de la I Trobada a l’Estat espanyol, el 16 i 17 de setembre de 2005, trobada que va servir per a posar en comú la participació de les periodistes de l’Estat espanyol a la trobada internacional de Morèlia (Mèxic) que es faria el mes de novembre.

I Trobada estatal a Madrid, 2005

I Trobada estatal a Madrid, 2005

A la trobada de Madrid van assistir dones periodistes d’Andalusia, Catalunya, Galícia, La Rioja, Madrid i Santander.
>> Red Internacional de Mujeres Periodistas y comunicadoras – Madrid

Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya (XIDPIC.CAT)

XIDPICAquesta Xarxa ha impulsat la Xarxa Mediterrània de Periodistes amb Visió de Gènere  i la creació de l’Agència Catalana de Notícies amb Visió de Gènere, La Independent (veure apartat agències).
>> XIDPIC